Zakład Unieszkodliwiania
i Odzysku Odpadów
Strona główna
Usługi
Kontakt
Decyzje
Usługi

Świadczymy usługi odbioru i zagospodarowywania wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych z przedsiębiorstw. Przyjmujemy zużyty lub uszkodzony sprzęt elektryczny i elektroniczny za potwierdzeniem odbioru na KPO.
Zajmujemy się odzyskiem, wykorzystywaniem odpadów w procesie ich neutralizacji, unieszkodliwianiem oraz wytwarzaniem odpadów u klienta.
Transportujemy odpady na życzenie klienta jak również przyjmujemy je na miejscu w zakładzie.
Odbiór i wytwarzanie odpadów jest zgodne rodzajowo z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

 

biuro@exdir.pl
Strona głównaUsługiKontaktDecyzje